De Algemene Maatregel van Rijksbestuur die geldt voor de politie en de gevangenis op Curacao wordt met twee jaar verlengd. Dat kondigde mininster Liesbeth Spies (CDA) aan in het overleg met de Tweede Kamer Commissie voor Koninkrijksrelaties. De AMvRB’s zijn destijds van kracht geworden voor die taken die het nieuwe land Curacao per 10-10-10 op eigen kracht nog niet aan kon.

De politie heeft volgens major Eugene Middelhof van de VKC inmiddels 100 man ter assistentie toegewezen gekregen. Iedere agent patrouilleert nu met een VKC’er naast zich in de dienstauto.

Het aantal overvallen en wilde inbraken waarbij zelfs oude vandagen gemolesteerd dienen te worden moet onmiddelijk een halt toegeroepen worden. Op deze manier kunnen de burgers op Curacao niet nog langer (over)leven. De misdaad die de samenleving nog strak in handen heeft gooit olie op het vuur teneinde de levenskwaliteit van de burgers te blijven verstoren en de geestelijke hoop van de inmiddels zwaar ondermijnde burgers te ontkrachten

De regering had in het regeerakkoord duidelijk opgenomen directe maatregelen te treffen, maar hun geldschieters hebben daar kennelijk geen behoefte aan, dus gebeurt er op hoog niveau niets. Voor het medeplichtig zijn aan opzettelijke hinder en ontregelen van de openbare orde staan gevangenisstraffen. Daarvoor moet er volgens de DEA eerst een paar gevangenissen bijgebouwd worden. Misschien een oplossing voor de werkeloosheid en een idee voor de werkverschaffing.

iNews – Stichting Crickey Amigu di Natura.

SHARE

Leave a Reply