Sinds 14 Augustus, 2017 moet BES eiland, St. Eustatius voor elke uitgave boven de $1000 vooraf toestemming vragen aan het College financieel toezicht (Cft). De opgelegde toetsing geeft duidelijk aan dat de volksvertegenwoordigers van St. Eustatius onder extreem toezicht werden geplaats door Den Haag.

Op 28 September, 2017 heeft het Cft de procedure rond het toezicht naar het Bestuurscollege (BC) gestuurd. Elk voorgenomen betaligsverplichting moet via een zogenaamd VT-formulier aan het Cft worden voorgelegd. Deze fascistische maateregel belemmerd, zonder twijfel het democratische functioneren van de plaatselijke regering.

Cft-voorzitter en ontspoorde eilands verrader, Raymond Gradus beweert dat onvermelde uitgaven die toch plaatsvonden niet deugen. In de tussenliggende periode dat de VT-maatregel van toepassing werden tenminste salarissen uitbetaald, en het verbaast Gradus dat daar tot nu toe geen verzoeken voor werden ingediend voor het aangaan van deze verplichtingen?

De burgers kunnen hun ogen en oren niet geloven dat NL zich zo vijandig opsteld. Waar heeft het volk dit satanische gedrag aan te danken? NL heeft altijd bepaald wat er wel en niet op de BES-eilanden mocht gebeuren, en nu tonen zij beklag op het uitgevoerde beleid?

Volgens Gradus is in het belang van het Openbaar Lichaam dat het Cft op korte termijn over de benodigde informatie gaat beschikken. Het komt zeer eigenaardig, maar vooral vreemd over dat de uitbetaling, van op de voorhand vastgelegde anbtenaren salarissen, voor akkoord dienen te moeten worden getoetst.

De Haagse marionetten, die als toezicht houders wel alle vrijheid genieten moeten dan toetsen of de voorgenomen uitgaven passen binnen de zogenaamde begroting van 2017, en ook of bestaande budgetaire verplichtingen niet leiden to begrotingsfraude?

Om deze ongehoorde koloniale maatregelen kracht bij te zetten, schroomde politici uit Den Haag het niet om alsnodig militairen in te zetten. Eilandsraadslid, Clyde van Putten deed zijn beklag over militante houding inzake, maar moest daarvoor zijn verontschuldigingen aanbieden tegenover het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijsrelaties (BZK). 

Minister Plasterk vond de houding van van Putten nogal onacceptabel en wist aangifte te doen tegen het Eilandsraadslid. Op deze wijze lapt Nederland  de democratie geheel aan haar laars. De olieopslagplaats op St.Eustatius is de voornaamste aanleiding voor het afkondigen van deze verkapte Staat van Beleg.

Antilliaans Nieuws Blad / AA Magnum Analyst Blog News Site 2017.

SHARE

Leave a Reply