Met het excuus, if you ain’t Dutch, you ain’t much wordt St.Maarten maar even politiek onder curatele gesteld, door de politieke gangsters uit Den Haag.

Zolang de wederopbouw op St.Maarten zal plaatsvinden op het totaal vernietigde eiland, hebben de bewoners en dus de democratie niets meer in te brengen. Nederland vertouwt de wederopbouw van St.Maarten niet aan de lokale bevolking en/of politici.

Het naar corrupt riekende demissionaire kabinet in Den Haag, gaat een hoge commissaris aanstellen die een ‘speciaal’ hulpfonds moet gaan beheren op de bovenwindse koloniale eilanden. De aangewezen dictator zal dan gaan bepalen wie er in aanmerking komt voor ondersteuning en/of welke bedrijven betrokken mogen worden bij de uitvoering van de wederopbouw.

Den Haag geeft de voorkeur aan de dergelijke constructie om te voorkomen dat er ergens anders wat aan de strijkstok blijft hangen. Minister Plasterk vreest dat bij gebrek aan toezicht de solidariteit binnen het Koninkrijk teniet zal gedaan worden volgens een artikel in het AD.

Volgens Plasterkis de omvang van de opgelopen schade nog niet in kaart gebracht en moet ook nog worden vastgelegd welk deel de verzekering zal ophoesten. Volgens Martin Oniel van de Guardian keren zij maximaal 3% uit aan de verzekerden. De premies gaan terzijde wel met onmiddelijke ingang omhoog werd er terstond medegedeeld.

Ook verwacht Plasterk dat Curacao en Aruba een financiele bijdrage moeten gaan leveren, maar dit moet nog met de betrokken regeringen worden overlegd en/of doorgenomen worden? Vooral Curacao kan dat zeker niet aan, omdat het al kampt met een aanzienlijk budget tekort door roekeloze investeringen in hospitaal en de onnodige bouw van de tweede megapier.

Volgens Plasterk, moet toerisme moet zo snel mogelijk weer op gang worden gebracht, zodat de getroffen eilanden weer zo snel mogelijk op de eigen benen kunnen staan is de motivatie. Zolang de toerisme sector belastingen mag vermijden/ontwijken blijft dat natuurlijk een fatale illusie voor de eilanden.

De NL’se demissionaire minister durfde verder nog geen schatting te geven over het bedrag wat tot nu toe in de noodhulp is gaan zitten. Het is nog steeds alle hens aan dek, volgens de redders uit Den Haag.

Op het Franse gedeelte van St.Maarten wordt en minder gesjoemeld met de zielen van de getroffenen. Daar is onvoorwaardelijk al $1.2 miljard beschikbaar gesteld voor de wederopbouw!

AD / AA-Magnum Analyst-Blog-Site News 2017.

SHARE

Leave a Reply