Most people get tangled up in decisions they make without getting the intended result. A easy way of getting more grip on these kind of matters is to clarify three states of the mind. Function, emotion and instinct. If the human being cloud separate these three factors in their decision taking the result would get much better.

Love needs emotion, a functional relationship cannot supply the same results. Business decisions however should be functional, not emotional. In situations where it is difficult to chose a certain state of mind needed to improve the outcome instinct could be the answer. Instinct is our subconsciousness and stand a better chance of making good decisions than our consciousness. Gurus are capable of bringing these two together and are then so called bright.

Lessons learned in life have more value then a undeveloped mind. John Locke, Sigmund Freud, Rene Descartes and Christof Koch are the founders of the psycho analysis.

iNews – Abna Advies NV.

Velen mensen, slim, minder bedeeld of gebrekkig geinformeerd maken fouten die niet nodig hoeven te zijn. Het leven bestaat uit beslissingen, dat is voor de meeste individuen wel bekend. Maar hoe, wanneer en in welke staat een stap genomen wordt zorgt voor tijdrovende verwarring. Angst is de hoeksteen van vele bewegingen waar wij als mesnheid mee te maken krijgen. Het geloof, de belasting en andere dominerende groeperingen gebruiken deze methode om de mensheid te manipuleren onder het motto van als je dit niet doet dan zwaait er wat.

Een basis tactiek die van pas kan komen in deze misleidende samenleving is om onderscheid te maken in drie vormen van redeneren. Als mens kennen we de emotie de functie en het instinct. De emotie kan onder andere toegepast te worden in de liefde, doet men dit functioneel dan zijn de dagen voor succes geteld. Hetzelfde geld andersom. Zakelijk moet men functioneel optreden, gebeurt dit met emotie dan is dat zeker niet goed voor het beoogde resultaat.

Kortom, hoe en wanneer passen wij een van de drie begrippen toe. Als daar onderscheid in gemaakt kan worden dan loopt het leven een stuk makkelijker en soepeler. Functioneel zijn wanneer dat hoort en emotioneel zijn wanneer dat toegepast kan worden.

Mocht men niet weten of men een situatie functioneel of emotioneel moet benaderen, dan gebruikt men het instinct. Meestal laat het instict je niet in de steek omdat je onderbewustzijn vaak meer onafhankelijke kennis bezit dan het bewustzijn. Een goeroe brengt beiden met elkaar in contact en wordt zoals men dat dan noemt helderziend.

Red.iNews – Abna Advies NV.

SHARE

Leave a Reply