The livelyhood of the souls on our planet is in great danger. Brutal ego powers challenge the future. Weapons, garbage politics and monetary domination are the tools of satan and it’s devils. 2012 will be a year of radical changes.

Earthquakes, floods and disease will answer to our commited sins. The children of yesterday won’t be there tomorrow. The sign of the times will come all over us to re-establish our way of living.

iNews – AA 2002.

De levensvatbaarheid van onze zielen kent een groot gevaar. Wrede en egoistsiche machthebbers dagen de toekomst uit. Wapens, riool media en valutaire overheersing is het gereedschap van satan en zijn duivels. 2012 wordt een jaar van radicale veranderingen. Aardbevingen, overstromingen en ziekten zullen als vergelding onze zonden tegemoet komen. De kinderen van gisteren zullen morgen geen leven meer hebben. De tekens van de tijden zal ons overspoelen en onze beschaving reorganiseren.

iNews – AA 2002.

SHARE

Leave a Reply