A flock of at least twenty SKS and VKC agents were given orders to make themselves useful by harassing good citizens in morning traffic. The VKC was added to the police force to assist the local justice system to catch armored robbers. Theze kind of community killing outlaws travel and ride at night, not in daytime are surely not in the morning hours near Jan Thiel, Jan Sofat and Brakkeput. This way of covering up their so called duties is why Curacao will stay criminal until these kind of misleads stop taking place. On Curacao the good people get punished so the bad people can continue their outrage.

iNews – CAdN 2012.

Op de dag dat het werkende volk de Dag van de Arbeid behoort te vieren worden vroege vogels tijdens een verkeerscontrole naar de kant gewezen. Om half tien hedenmorgen vonden een grote groep van SKS en VKC’s het nodig om het hardwerkende deel van de bevolking op stuipen te jagen. In plaats van dat dit soort fuiken ‘s nacht opgeworpen worden om misdadigers te verassen worden gegoede burgers uit Jan Thiel, Brakkeput en Jan Sofat te grazen genomen.

Deze merkwaardige werkwijze geeft te denken omdat de agenten zich wel denken te kunnen beroepen op een zogenmaand (maar dan wel verkapt) plichtsbesef, omdat er op de verkeerde kant van de Curacaosche bevolking gereageerd wordt. Natuurlijk moet iedereen gecontroleerd worden, maar met de huidige frequentie van gewapende overvallen gaande is de keuze toch om zijn minst belachelijk, willekeurig en zeer onprofessioneel.

Red.iNews – CAdN 2012.

SHARE

Leave a Reply