Vaccine pushers often resort to an interesting fear tactic to try to mandate vaccine obedience among the masses. They insist that those who are unvaccinated are a health threat to the rest of the vaccinated population because the vaccinated people might get infected by the unvaccinated disease carriers. As it turns out, the real health risk that does excist in person to person exposure of infectious disease comes from people who routinely take antibiotics. The most dangerous person in your family is the one who takes antibiotics. In 2010 247 people per day died of hospital mistakes that they try to cover up.

iNews – Bioterror.

De medische wereld blijft antibiotica opdwingen aan mensen die daarmee de volksgezondheid bedreigen. Toch blijven de specialisten verklaren dat ongevaccineerde mensen juist een bedreiging vormen voor de samenleving. Het grootste gevaar in de familie is degene die regelmatig antibiotica blijft toedienen. Iemand die op eigen kracht geneest bouwt veel meer resistentie op dan gevaccineerde mensen. In de Amerikaanse ziekenhuizen overleden in 2010 dagelijks 247 patienten aan verkeerde diagnoses of nalatigheid. De gegevens worden geheim gehouden uit angst voor rechtzaken en/of schadevergoedingseisen.

Red.iNews – Bioterreur.

SHARE

Leave a Reply