The Dutch government can not find an easier way to cover the budget deficits. A non existing government coalition of political parties suggests this new bold measure.

The raise of a special sales tax from 18 to 21% is in fact a raise of 17%! The Dutch population has no clue what is hitting them, but still stand a chance for fighting of the plans by voting on other political parties like the PPV and SP during the upcoming elections on the 12th of september 2012.

First the citizens are forced to pay taxes on their income, than they pay taxes on their spendings and when they die their family has to pay taxes on what’s left behind. A tax raise is not a budget saving but a income heist.

iNews – CAdN 2006.

De aangekondigde plannen om de BTW maar weer eens te verhogen lusten de honden geen brood van. Een verhoging van 18 naar 21% is per saldo een verhoging van 3 op 18% en dat is feitelijk een belastingverhoging van 17%! De BTW verhoging zal er alleenmaar toe leiden dat de omzet omlaag gaat.

Historisch is gebleken dat dit soort populistische maatregelen een averecht effect. Immers betaal je belasting over je loon en nu betal je ook nog eens wat je met je loon gaat kopen. Als men komt te overlijden wordt er weer successie belasting berekend en je opgespaarde pensioengelden worden ook al afhandig gemaakt.

Een BTW verhoging is geen bezuiniging, het is simpelweg de lasten verzwaren. Leg de rekening maar bij een ander neer.

Red.iNews – CAdN 2006.

SHARE

Leave a Reply