De ontwikkeling op Curacao is volgens goede bronnen en ingewijden grotendeels weggelegd voor buitenlandse investeerders, die vooral hun dubieuze euro’s komen witwassen met medewerking en goedkeuring van de Centrale Bank.

ROP (voorheen DROV) verleent willekeuring en uiteraard tegen een royale vergoeding vergunningen aan buitenlandse ‘ontwikkelaars’ om in strijd met de wet te mogen bouwen in gebieden die daar de bestemming niet voor hebben. Natuurorganisaties klagen steen en been tegen deze corrupte ontwikkelingen. Traditionele waarden worden zonder enige vorm van schaamte verkracht.

De buitenlandse ondernemers worden onder deze voorwaarden stiekum naar Curacao gelokt. Eenmaal aangeland bestaan er geen grenzen voor het vernietigen van de natuur en opzij schuiven van de lokale ondernemers. Ook de banken werken er trots aan mee, omdat zij als prostituees het grote geld blijven volgen.

De politie en justitie beschermen de misdadigers die uit Europa op Curacao mooi weer komen spelen ten koste van de lokale bevolking die systematsich aan de kant geschoven wordt om de belangen van criminele derden te behartigen.

Ook de belastingdienst is onderdeel van de algehele aardverschuiving die de lokale bevolking op een zijspoor duwen. De Dienst van Economische Zaken verleent op deze wijze ter kwader vergunningen aan ondernemers waar de markt al verzadigd van is. De euro bezitters hebben dan de langste adem met de sterke euro op zak, zodat de lokalen in ieder geval op dat gebied het hoofd al moeten bieden en/of hun meerdere erkennen.

De gevolgen van de ongelijke corruptie dienen alleen de nieuwe aanstroom van de migranten bevolking. Zij zullen Curacao opnieuw leven inblazen, terwijl de lokale jeugd op schoolniveau al in de steek worden gelaten, om deze kennelijk later opzettelijk als criminelen in de maatschappij moeten belanden.

Zo worden de nog overgebleven betrouwbare volkskinderen zonder pardon aan de kant geschoven, op kosten gejaagd en economisch onthoofd. ISIS hanteert dezelfde werkwijze in het Midden Oosten. Het enige veschil is de fysieke aanranding en de geestelijke verkrachting inzake.

Curacao laat zichzelf prostitueren door oplichters en praatjesmakers die geen grenzen kennen als het om eigen economische vooruitgang gaat. De toch geestelijk armoedige bevolking heeft ‘gewoon’ het nakijken geblazen. Bovendien krijgen de buitenlandse ontwikkelaars allen belastingvoordelen om het ondernemen nog aantrekkelijker te maken.

De lokale bevolking wordt verder uitgemolken, zodat de infrastructuur wel voor de bezoekende misdadigers aangelegd kan worden. Per saldo blijft er niets aan de strijkstok hangen voor de lokale samenleving. Justitie en het OM spelen hierin een kardinale rol, door lokale misdadigers te laten vervangen door Europese hebzuchtige satanische krachten.

Curacao verleend al 20 jaar vergunningen aan de toeristische ontwikkelaars, en nog steeds moet er land en andere eenzijdige ondernemings mogelijkheden geschonken worden om de economische discriminatie op te voeren. De riool media zorgt verder voor het indekken van deze maskerade die zich op Curacao voltrekt. Zoals de AD staat voor de snelst groeiende krant. Men bedoelt waarschijnlijk hiermee, de krant met de meeste leugenachtige verhaaltjes.

De NL’der wordt financieel- en belastingtechnisch beloond om zich op Curacao te vestigen. Terwijl de bewoners van Curacao, die door de lokale ellende zich in NL willen vestigen daar allerlei drempels voor krijgen opgelegd. Deze krankzinige regeling is het gevolg van 10-10-10, de Staat van Beleg. De AIVD heeft de regie in handen, terwijl de kwartiermakers er rusitig op los kunnen slaan.

Het EOP moet gerespecteerd worden door iedereen. Het is een wet! Het volgen van de bepaalde procedure voor een bestemmingswijziging is simpel vastgelegd om onbegrip en corruptie te voorkomen. Toch maken ambtenaren zich daar niet zo druk om, want ontwikkelen is vooruitgang, denken ze. Maar niet op termijn. Het is het verkrachten van de bestaande richtlijnen die het spannend, maar vooral financieel de moeite waard maken.

Het lokale ondernemerschap moet gelijk gesteld worden. Niet de barbaren korting toespelen en de andere niet. Op deze wijze leggen de lokale ondernemers het op de voorhand al af, tenzij er geld wordt gewassen, dan mogen ze meespelen. Dus de eerlijke ondernemer delft het onderspit en dat geeft zeer te denken, als buitenlanders belasting voordelen krijgen, die lokalen niet mogen hebben en in de afgrond worden geduwd.

Een goed voorbeeld van ongelijke corruptie is Klein Curacao, dat nu volgebouwd wordt met palapa’s, waar wij als eiland bewoners geen toegang meer toe krijgen. Alles behalve een (1) van deze opstallen is neergezet zonder betaande bouwvergunning, maar er worden wel miljoenen mee verdient ieder jaar, zonder daar belasting over te betalen!

Verder laten de resorts op Jan Thiel hun biologisch en chemish toeristen afval in de mondi dumpen door beerput trucks, die bestuurd worden door lokalen, om zo de zwarte piet in de schoenen te schuiven van de lokale smerige bevolking. Je ziet niets anders dan dit soort plaatjes op internet. Het dumpen van resort afval wordt nergerns vermeld?

Crickey Conservation Society 2006.

SHARE

Leave a Reply