The local retirement fund APC, former APNA is the developer of Vista Royal and supports building permits in surrounding areas. The lot owners that buy’s the property have to sign a agreement to insure lifequaltity in the neighbourhood. Building codes set a maximum two floor rule which is negelcted by DROV where APNA pays no attention to the fact that the building codes are ignored.

Affter selling the properties APNA shows no more interest in the lifequaltity of their projects habitants. The money is in the bank and most properties are kick backs to citizens who deliver deeds to the retirementfund. They call this the ABC construction. A is the seller (APNA), B is the corrupt body and C is the actual buyer so that sale- and property taxes can be avoided.

The construction teams that build at Vista Royal also ignore the rules for lifequality. They need to make money as fast as possible so they can insure their bad habbits. Hookers en gambling are the frontrunners where the money is been redirected to the organized crime rings. APNA fears for there own liability and cover the backs of the constructers. Most of the labor and porofits are not being taxed either, so the money systematicly pores into the wrong hands.

Police and other Justice departments show no interest because of a poor cultural background. Most of the African rooted natives still think that they were the first habitants so they are the rightfull owners of Curacao. Discrimination flows true the vaines of most antives. Everybody is against somebody or something. No rules of engagement are attached to the fight for freedom that was already established in 1863.

iNews – AA 2002.

APC, voorheen APNA is de projectontwikkelaar van Vista Royal. Bij de verkoop van een kavel moeten de eigenaren een welstandsovereenkomst tekenen, die bepaalde richtlijnen omvatten die de levenskwaliteit moeten garanderen en omschrijven. De meeste van de richtlijnen zijn in overeenstemming met de civiele wetgeving omschreven. Werktijden en andere bouwvoorwaarden zoals geluishinder zijn de meest belangerijke factoren in de welstandsbepalingen. Er worden ook sancties opgenomen in de bepalingen.

Dit geeft aan dat de APNA pro-forma een toezicht houdende functie heeft en voor de rechten van de kaveleigenaren dient op te komen. Helaas zijn de projectontwikkelaren in de praktijk na het innen van de koopsom niet bepaald geinteresseerd meer in de welstand van de bewoners en/of kaveleigenaren. Je zoekt het maar uit of gaat maar naar de rechter, waar je tijdens het bezoek door raadsheren in de luren wordt gelegd.

De taart is te klein om gunstig verdeeld te worden. Dus zijn er geen andere opties. Het rekken van procedures levert geld op. De politie ontbreekt de capaciteit om op te treden. Je wordt gewoon aan het lot overgelaten, geisoleerd en ongeloofwaardig gemaakt. Het pensioenfonds dat zich niet aan wetten stoort regelt in ruil voor erfpacht bouwvergunningen tegen een verkapte beloning. Naderhand worden resorts die in conserveringsgebied bouwden met eco certificaat beloont.

Op Vista Royal mag men volgens de regelgeving maximaal een verdieping bouwen. DROV negeert de welstandsbepalingen en APNA controleert niet en geen toezicht. De bouwtijd van maximaal twee jaar wordt ook als regel geschonden en de bouwvakkers werken willens en wetens in strijd met de hinderwetgeving 7 dagen per week. APNA geeft hier rugdekking. Tegen de tijd dat een kaveleignaar door heeft wat er allemaal rond zich afspeelt is het kwaad al geschiedt.

Red.iNews – Abna Advies NV.

SHARE

Leave a Reply