Tijdens een vijf daagse dropoefening bij Guam in de Grote Oceaan werden er voorbereidingen gepleegt om op de uit de hand lopende situaties in Azie te kunnen gaan reageren als dat nodig wordt geacht. Problemen in Syrie, Noord-Korea, de Zuid Chinese Zee (Philipijnen, Maleisie, Vietnam en Taiwan) zorgen ervoor dat de Amerikaanse troepen in de regio in paraatheid worden gebracht. Politieke oplossingen krijgen de voorkeur, maar uitstel van executie zal niet lang meer duren.

iNews – Azie

SHARE

Leave a Reply