Conform de plannen van de hoofdaannemer Ballast Nedam/Sona moet het nieuwe ziekenhuis in Mei 2018 bouwkundig gereed zijn om met de technische validatie daarvan te starten.

AT Osborne, de bouwtoezichthouder van Sona, voorspelt echter een reele kans op uitloop van de oplevering met minstens drie maanden. Aannemer Ballast Nedam Infrahoudt zelf formeel nog vast aan 21 April 2019 als streef datum voor de “First Patient Treatment”

Sona stelde dat PIN Minister Camelia Romer onvolledige, incorrecte en ongefundeerde verklaringen over Sona heeft afgelegd tijdens een vergadering van de Centrale Commissie van de Staten.

Camelia laat echter weten dat zij het parlement juist te hebben geinformeerdgebaseerd op de kwartaal cijfers van Sona, en op informatie van meedere onderaannemers van Sona werkzaam in de domeinen omgeving, bouw en ICT.

Sona heeft zich simpelweg niet geheel gehouden aan de beheersovereenkomst.

Verder werden ingrijpende wijzigingen, overeengekomen in de beheersovereenkomst, niet gemeld aan opdrachtgever Land Curacao, zoals wijzigen van de statuten en het vervangen van de uitvoersorganisatie Berenschot, door zichzelf, waardoor de checks en balances niet in orde blijken.

Verder wordt niet meegedacht met Curacao inzake het inpassen van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) in de zorgstructuur en de transformatie van de gezondheidszorg als geheel.

De juridische procedures gevoerd door Sona ten laste van het projectbudget zijn daar de getuigen van ;

  • Sona versus Ballast Nedam (minstens 2 claims)
  • Sona versus Berenschot (Bodemprocedure)
  • Berenschpt versus AT Osborne met voeging van Sona (schadevergoeding)
  • Sona versus Land Curacao (inzake overmaking HNO-gelden)

Kortom de horror show kent omwille van de 20% budgetoverschrijding (fl.500 miljoen) een stoelendans tussen partijen inzake de opgelopen aansprakelijkheid met betrekking tot de wanprestaties, geleverd door het Sona netwerk.

Zoals gebruikelijk draait de lokale belastingbetaler weer op voor de schade. De toeristen sector (goed voor fl.800 miljoen) is daar een ander goed voorbeeld van. De “No return of Investment” policy (CBS > krimpende economie) bij het toerisme, verplicht nu het PAR regime om de Landseigendommen maar te gaan veilen en verkopen.

De bouw van een tweede megapier (fl.40 miljoen) levert ook al geen return of investment op, omdat de 1ste pier op zich amper een bezettinggraad had van 25% volgens bestuurlijke ingewijden.

In de tussentijd zakt het kwaliteitsniveau voor het leven voor de lokale burger steeds verder weg, stijgt de werkeloosheid, wat ook voor meer armoede en grotere criminaliteit zorgt.

Antilliaans Nieuwsblad / AA Magnum Analyst News 2018.

avatar
  Subscribe  
Notify of